Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor:

mgr Małgorzata Ragiel

Wicedyrektor d/s wychowawczych:

mgr Anna Wojciechowska:

Wicedyrektor d/s kształcenia zawodowego:

mgr inż. Katarzyna Eljasz

Wicedyrektor d/s dydaktycznych:

mgr inż. Danuta Idzikowska

 

Godziny dyżurów dyrekcji CKZiU nr 1 „Budowlanka” w Zielonej Górze:

Małgorzata Ragiel czwartek 11:00 – 18:00
Anna Wojciechowska wtorek 10:30 – 17:30
Katarzyna Eljasz poniedziałek 10:30 – 17:30
Danuta Idzikowska środa 10:30 – 17:30

 

Lista nauczycieli od 03.09.2019 r.:

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Barancewicz Regina psycholog
Bembenek Andrzej przedmioty zawodowe
Benewiat Marta język angielski
Beta Roman orkiestra
Błaszczyk Jarosław przedmioty zawodowe
Bodes Witold wf
Bojarska-Poznańska Marzena przedmioty zawodowe
Burghardt Anna przedmioty zawodowe
Ciesielska-Staniewicz Magdalena język angielski
Dąbek Arkadiusz religia
Dąbek Sławomir przedmioty zawodowe
Eljasz Katarzyna przedmioty zawodowe
Fafanów Maciej język angielski
Forysiak Kamila język polski
Głowacka Magdalena matematyka
Hawryluk Bogumiła przedmioty zawodowe
Idzikowska Danuta przedmioty zawodowe
Inków Monika przedmioty zawodowe
Iwanowska Justyna psycholog
Jurkowski Andrzej biologia
Karolak Małgorzata przedmioty zawodowe
Kieryło Mateusz przedmioty zawodowe
Kimnes Maja język polski
Klinowski Grzegorz wf
Kłosowski Mariusz przedmioty zawodowe
Konopińska Kamilla biblioteka
Kosińska Katarzyna pedagog
Kowalczuk Anna język niemiecki
Krupska Karima przedmioty zawodowe
Kruszyna Marek język angielski
Krystians Grzegorz religia
Kubicka Maria przedmioty zawodowe
Kujawa-Bartosik Agnieszka przedmioty zawodowe, socjoterapeuta
Literski Paweł orkiestra
Markowski Wojciech EDB (edukacja dla bezpieczeństwa)
Matusewicz-Zarzeczna Anna język niemiecki
Mikołajczyk-Kamińska Kinga przedmioty zawodowe
Mikuśkiewicz Dariusz religia
Mokras Agnieszka historia, WOS
Moś Andrzej geografia
Murawa Paweł przedmioty zawodowe
Osiński Mariusz język polski
Panasiuk Joanna język angielski
Paprotny Dorota fizyka, chemia
Pietsch Maciej przedmioty zawodowe
Pilarczyk Daria język niemiecki
Przybylak Andrzej matematyka
Radziemski Maciej wf
Ragiel Małgorzata język polski
Ragiel Wiesław historia, WOS
Rajchel Dominik orkiestra
Rojas-Mirkiewicz Agata język hiszpański
Rosada Katarzyna język angielski
Rusnak Grzegorz przedmioty zawodowe
Saja Krystian język polski, historia
Słomczyńska Hanna język angielski
Szabunia Anna wf
Szałata Jerzy orkiestra
Szałkowska Ewa przedmioty zawodowe
Szcześniak Wojciech przedmioty zawodowe
Szpojda Robert wf
Szymańska Beata matematyka
Szymczyk Wioletta doradca zawodowy, biblioteka
Śliwińska Małgorzata przedmioty zawodowe
Śliwińska Natalia przedmioty zawodowe
Tokarska-Osyczka Agnieszka przedmioty zawodowe
Tyliszczak Sławomir geografia
Tyszer Ryszard przedmioty zawodowe
Walter Sylwia geografia
Weber Halina przedmioty zawodowe
Wiszniewski Bartosz matematyka
Wojciechowska Anna biblioteka
Wróblewski Jacek matematyka
Zając Janusz orkiestra
Zarzecki Piotr wf
Ziembicka Aneta przedmioty zawodowe