Dyrekcja i nauczyciele

Dyrektor:

mgr Małgorzata Ragiel

Wicedyrektor d/s wychowawczych:

mgr Anna Wojciechowska:

Wicedyrektor d/s dydaktycznych:

mgr inż. Danuta Idzikowska

Kierownik szkolenia praktycznego:

mgr inż. Katarzyna Eljasz

Lista nauczycieli od 01.09.2018 r.:

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
Benewiat Marta język angielski
Beta Roman orkiestra
Bodes Witold wf
Bojarska-Poznańska Marzena język niemiecki
Burghardt Anna przedmioty zawodowe
Ciesielska-Staniewicz Magdalena język angielski
Dąbek Sławomir przedmioty zawodowe
Dobrzyńska Barbara religia
Eljasz Katarzyna przedmioty zawodowe
Forysiak Kamila język polski
Gielerak-Przybylska Joanna język polski
Głowacka Magdalena matematyka
Głuszyk-Blandzi Agata pedagog
Grzelak Bartłomiej przedmioty zawodowe
Hawryluk Bogumiła przedmioty zawodowe
Idzikowska Danuta przedmioty zawodowe
Inków Monika przedmioty zawodowe
Iwanowska Justyna psycholog
Jerzynek Monika marżonetki
Jurkowski Andrzej biologia
Karolak Małgorzata przedmioty zawodowe
Kasztelan Marta etyka
Kieryło Mateusz przedmioty zawodowe
Klinowski Grzegorz wf
Kłosowski Mariusz przedmioty zawodowe
Konopińska Kamilla biblioteka
Kowalczuk Anna język niemiecki
Kruszyna Marek język angielski
Krystians Grzegorz religia
Kubicka Maria przedmioty zawodowe
Literski Paweł orkiestra
Mandziuk Daria język angielski
Mikołajczyk-Kamińska Kinga przedmioty zawodowe
Mikuśkiewicz Dariusz religia
Mokras Agnieszka historia, WOS
Moś Andrzej geografia
Murawa Paweł przedmioty zawodowe
Osiński Mariusz język polski
Panasiuk Joanna język angielski
Paprotny Dorota fizyka, edb
Pietsch Maciej przedmioty zawodowe
Pilarczyk Daria język niemiecki
Przybylak Andrzej matematyka
Radziemski Maciej wf
Ragiel Małgorzata język polski, WOK
Ragiel Wiesław historia, WOS
Rajchel Dominik orkiestra
Rosada Katarzyna język angielski
Rusnak Grzegorz przedmioty zawodowe
Saja Krystian język polski, historia
Słomczyńska Hanna język angielski
Szabunia Anna wf
Szałata Jerzy orkiestra
Szałkowska Ewa przedmioty zawodowe
Szpojda Robert wf
Szymańska Beata matematyka
Szymczyk Wioletta pedagog
Śliwińska Małgorzata przedmioty zawodowe
Śliwińska Natalia przedmioty zawodowe
Tokarska-Osyczka Agnieszka przedmioty zawodowe
Tyliszczak Sławomir geografia
Tyszer Ryszard przedmioty zawodowe
Weber Halina przedmioty zawodowe
Wiszniewski Bartosz matematyka
Wojciechowska Anna biblioteka
Wróblewski Jacek matematyka
Zając Janusz orkiestra
Zarzecki Piotr wf
Ziembicka Aneta przedmioty zawodowe