Egzaminy zawodowe

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2019 r.

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – formuła 2012:

 • Część wspólna 
 • Technik architektury krajobrazu 
 • Technik budownictwa 
 • Technik budownictwa wodnego 
 • Technik drogownictwa 
 • Technik geodeta 
 • Technik organizacji reklamy 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie – formuła 2017:

 • Część wspólna 
 • Technik architektury krajobrazu 
 • Technik budownictwa 
 • Technik budownictwa wodnego 
 • Technik budowy dróg 
 • Technik geodeta 
 • Technik organizacji reklamy