Kalendarz roku szkolnego

DATAOPIS
02.09.2019Rozpoczęcie roku szkolnego
02-13.09.2019Praktyka zawodowa klasy IV TG
17-19.09.2019 godz. 13:00Matura symulacyjna dla klas III
21-25.10.2019Próbny egzamin zawodowy dla klas IV i III (objętych
egzaminem w sesji styczniowej)
grudzień 2019Rekolekcje + próbne matury z procedurami dla klas IV
23-31.12.2019Przerwa zimowa
09.01.2020Egzamin zawodowy praktyczny dla klas IV TG i IV TAK
10.01.2020Egzamin zawodowy pisemny dla klas IV i III objętych
egzaminem w sesji styczniowej
11.01-15.02.2020Egzamin zawodowy praktyczny dla klas IV TB, TD, TOR oraz
klas III objętych egzaminem w sesji styczniowej
17.01.2020Koniec semestru I dla klas I-IV
27.01-09.02.2020Ferie zimowe
marzec 2020Próbne egzaminy zawodowe dla klas II i III TG
03-05.03.2020Rekolekcje
06-30.04.2020Praktyka zawodowa klasa III TG
06.04-29.05.2020Praktyka zawodowa klasa III TD
09-14.04.2020Wiosenna przerwa świąteczna
24.04.2020Koniec semestru II w klasach IV
04-29.05.2020Praktyki zawodowe klas III (TB, TAK, TOR) + ćwiczenia
geodezyjne dla klasy III TG
04-06.05.2020Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla kl. I-II
(matura: język polski, matematyka, język obcy)
07-22.05.2020Matura
01-26.06.2020Ćwiczenia geodezyjne kl. II TG
12.06.2020Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów, do
odpracowania 04.01
22.06.2020Egzamin zawodowy praktyczny - dokumentacja
23.06.2020Egzamin zawodowy pisemny
26.06.2020Zakończenie roku szkolnego
24.06-09.07.2020Egzamin zawodowy praktyczny – wykonanie, dokumentacja
z komputerem