Kamilla 21 marca 2020

Informacja nr 3

Szanowne Grono Pedagogiczne, Rodzice i drodzy Uczniowie,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych zostało przedłużone do 10 kwietnia 2020 roku. Zostało również wydane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. Rozporządzenie to określa funkcjonowanie szkoły, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Kontakt z wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją odbywa się poprzez dziennik elektroniczny i telefoniczny. Do piątku 27 marca 2020 roku nauczanie zdalne odbywać się będzie w formie przyjętej 12 marca 2020 roku. Od 30 marca 2020 roku nastąpi zmiana w formie nauczania zdalnego. Nowa całościowa formuła zostanie Państwu przedstawiona w środę.

Najważniejszą sprawą w tym czasie jest dbanie o bezpieczeństwo zdrowotne.  Dlatego zwracam się z gorącą prośbą o przestrzeganie wszystkich zakazów, nakazów i zachowania wszelkich środków ostrożności. Specjalną opieką na pewno otoczymy maturzystów i klasy mające w czerwcu egzaminy. Proszę wszystkich o zachowanie spokoju, empatii, wyrozumiałości i współpracy. Dla wszystkich jest to nowa i stresująca sytuacja – tylko we wzajemnym poszanowaniu przetrwamy ten trudny okres.

„Budowlanka” ma wspaniałych, zaangażowanych wychowawców i nauczycieli – mogę Państwa zapewnić, że zrobimy wszystko, aby  nasi Uczniowie w sposób spokojny i efektywny przeszli to nowe doświadczenie, jakim jest nauka zdalna.

z Kościuszkowskim pozdrowieniem
dyrektor Małgorzata Ragiel