Instytucje

Gdzie szukać pomocy?

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
Zielona Góra, ul. Partyzantów 40
tel. 68 325 19 25

Sąd Rejonowy
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Zielona Góra, pl. Słowiański 2
tel. 68 322 03 62 (sekretariat)
tel. 68 322 03 64 (kuratorzy rodzinni)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zielona Góra, ul. Drzewna 13
tel. 68 324 16 95
tel. 68 327 18 31

Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Towarzystwo Zapobiegania Narkotykom
Zielona Góra, ul. Jelenia 1a
tel. 68 453 20 00

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
Zielona Góra, ul. Wazów 36
tel. 68 325 79 17

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
Zabór, ul. Zamkowa 1
tel. 68 327 40 94

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom
Zielona Góra, ul. Dworcowa 31/6
tel. 68 411 51 70

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Zielona Góra, ul. Piaskowa 9a
tel. 68 324 49 00

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Gorzów Wlkp., ul. Okrzei 39
tel. 95 721 41 60