Instytucje

Gdzie szukać pomocy?

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
Zielona Góra, ul. Partyzantów 40
tel. 68 325 19 25

Sąd Rejonowy
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Zielona Góra, pl. Słowiański 2
tel. 68 322 03 62 (sekretariat)
tel. 68 322 03 64 (kuratorzy rodzinni)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Zielona Góra, ul. Drzewna 13
tel. 68 324 16 95
tel. 68 327 18 31

Lubuski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Towarzystwo Zapobiegania Narkotykom
Zielona Góra, ul. Jelenia 1a
tel. 68 453 20 00

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia
Zielona Góra, ul. Wazów 36
tel. 68 325 79 17

Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
Zabór, ul. Zamkowa 1
tel. 68 327 40 94

Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zielona Góra, ul. H. Sienkiewicza 10
tel. 68 327 29 28

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka
Zielona Góra, ul. Piaskowa 9a
tel. 68 324 49 00

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Gorzów Wlkp., ul. Okrzei 39
tel. 95 721 41 60