Agnieszka Tokarska 19 marca 2020

Nabór 2020

Harmonogram przeprowadzenia rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Informujemy, że na podstawie § 11 b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (…) będzie przeprowadzone w nowych terminach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej.

Po wyznaczeniu nowych terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych przez Ministra Edukacji Narodowej zostanie opracowany szczegółowy harmonogram naboru wraz z terminami składania dokumentów, który niezwłocznie umieścimy na stronie internetowej szkoły.

Jednocześnie informujmy, że do systemu NABÓR 2020 zostało wprowadzone bezpieczne rozwiązanie, które umożliwi złożenie wniosku wraz z załącznikami w formie elektronicznej, bez konieczności przynoszenia dokumentów do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami naboru na bieżący rok → zakładka NABÓR lub poprzez linki poniżej:

informacje ogólne
kierunki
informacje o naborze 2020
dokumenty
terminy
kontakt