Kamilla 12 lutego 2020

Pierwszy semestr za nami

Wczoraj odbył się apel podsumowujący pierwszy semestr. Za swoje największe osiągnięcia nagrodzeni zostali uczniowie i nauczyciele. Całość uroczystości uświetnili swoją obecnością przedstawiciele firmy ZIEL-BRUK – dyrektor Wojciech Budynek i projektant Tomasz Bierka, którzy wręczali nagrody w konkursie „Akademia betonu szlachetnego”.

Gościliśmy również przedstawicieli Lubuskiego Kuratorium Oświaty – panią wicekurator Katarzynę Pernal-Wyderkiewicz i pana Krzysztofa Słapczyńskiego, dyrektora delegatury KO. Wręczyli oni największe wyróżnienie, jakie może uzyskać uczeń szkoły średniej, stypendium Ministra Edukacji Narodowej, a uzyskała je Weronika Malinowska z klasy IV TB.

Pani dyrektor Małgorzata Ragiel podziękowała wszystkim za pracę i zaangażowanie w życie Budowlanki i życzyła powodzenia w dalszej części roku szkolnego.

Zdjęcia z apelu dostępne są tutaj.