Prawo szkolne

1. Statut szkoły

2. Szkolny System Oceniania 

3. System Wychowawczy

 • Program Wychowawczy 
 • Program Profilaktyczny 
 • Komisja Opiekuńczo-Wychowawcza 
 • Nagrody
   1. Za wzorową postawę, wyróżniające wyniki w nauce lub inne osiągnięcia, a także pracę społeczną uczeń może być nagrodzony:

   2. pisemną pochwałą wychowawcy klasy lub innego nauczyciela,
   3. pisemną pochwałą dyrektora,
   4. listem pochwalnym do rodziców,
   5. nagrodą rzeczową.
 • Kary 
 • Samorząd Uczniowski 
 • Rzecznik Praw Ucznia 

4. Przedmiotowy System Oceniania

 • Język polski 
 • Języki obce 
 • Historia i WOS 
 • Przedmioty ścisłe 
 • Przedmioty zawodowe 
 • Religia 
 • Wychowanie fizyczne