Agnieszka Tokarska 2 kwietnia 2019

STRAJK

Od 8 kwietnia do odwołania
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka”
im. Tadeusza Kościuszki w Zielonej Górze
nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi
przystępują do akcji strajkowej.