Kamilla 29 października 2019

Tadeuszki 2019

Tadeusz Kościuszko – inżynier, generał, obrońca wolności i równości. To nasz patron. Wczoraj obchodziliśmy jego imieniny. Uczciliśmy pamięć tego wielkiego człowieka i jego idei apelem i debatą oksfordzką. Tradycyjnie tego dnia „pierwszaki” składają przysięgę na sztandar szkoły, a w debacie uczestniczą uczniowie klas drugich.

W tym roku mieliśmy na uroczystościach gościa. Był nim dr Włodzimierz Kwaśniewicz – historyk, znawca broni, muzealnik, twórca Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie. Pan Kwaśniewicz wysłuchał debaty, a później podzielił się z młodzieżą swoją wiedzą na temat broni, którą używał Tadeusz Kościuszko i jemu współcześni. Dzięki uprzejmości pana doktora, „Nasz Tadeusz” składał swoją przysięgę trzymając w rękach prawdziwą szablę.

W czasie debaty drugoklasiści rozmawiali na temat „Czy życie społeczno-polityczne ma znaczenie dla młodych?”. Oczywiście nie ma jedynej słusznej odpowiedzi na to pytanie, jednak to właśnie młodzi powinni brać jak największy udział w życiu społeczno-politycznym, to oni powinni kształtować swoją przyszłość, chociażby uczestnicząc w wyborach.

Dziękujemy młodzieży i wychowawcom klas drugich za przygotowanie Tadeuszek.