Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2019/2020 

 

Olimpiady, konkursy, turnieje…

Osoby prowadzące

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych Anna Burghardt, Mateusz Kieryło
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
– Blok A Innowacje
Anna Burghardt, Natalia Śliwińska,
Mariusz Kłosowski
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości
– Blok B Wynalazczość
Agnieszka Tokarska-Osyczka
Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej Maciej Pietsch, Danuta Idzikowska
Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Natalia Śliwińska, Mariusz Kłosowski,
Agnieszka Tokarska-Osyczka, Paweł Murawa
Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową Wioletta Szymczyk
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Monika Inków
Olimpiada Przedsiębiorczości Maria Kubicka
Olimpiada ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” Maria Kubicka
Olimpiada Artystyczna Daria Mandziuk
Olimpiada Wiedzy o Mediach Krystian Saja
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Kamila Forysiak
Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna Mariusz Osiński
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego Joanna Gielerak-Przybylska
Olimpiada Języka Angielskiego Marta Benewiat, Magda Ciesielska-Staniewicz
Olimpiada Języka Niemieckiego Ania Kowalczuk, Daria Pilarczyk
Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności Wiesław Ragiel
Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Agnieszka Mokras
Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej Agnieszka Mokras
Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie Agnieszka Mokras
Olimpiada Geograficzna Sławomir Tyliszczak
Olimpiada Statystyczna Kamilla Konopińska
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK Anna Szabunia
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Barbara Dobrzyńska
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny  Robert Szpojda
Szkolna Internetowa Gra Giełdowa Maria Kubicka
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej Wioletta Szymczyk
Lubuski Konkurs Matematyczny dla Techników Bartosz Wiszniewski, Andrzej Przybylak,
Beata Szymańska, Jacek Wróblewski
Konkurs „Supermatematyk” Bartosz Wiszniewski, Andrzej Przybylak,
Beata Szymańska, Jacek Wróblewski
Samorządowy Konkurs „Ośmiu Wspaniałych” Anna Szabunia
Licealiada   i   Lubuska Olimpiada Młodzieży W. Bodes, G. Klinowski, M. Radziemski,
R. Szpojda, P. Zarzecki